Język polski

SKTKT

20, 21, 22 kwietnia 2012 roku zapraszamy na premierę i premierę nauczycielską „Mewy” Antoniego Czechowa, niezwykłego rosyjskiego dramaturga przełomu XIX i XX wieku. „Mewa” ( czasami wystawiana pod tytułem „Czajka”)to „…odpowiedź na pytanie o kondycję polskiego teatru. Jest w tej sztuce także dyskretny uśmiech Czechowa, świadomego ludzkich marzeń i słabości…” (Repertuar – Teatru Śląskiego).

*

13.kwietnia 2012 roku zapraszamy na przedstawienie „Der Arbeitslose”, którego autorem jest Erna Schiefenbusch . Spektakl przedstawi Zespół teatru z Dűren (Niemcy) w oryginalnej wersji językowej. W roli narratora ( polska wersja językowa) wystąpi Filip Klasik z IIa (Kawiarenka Literacka).Zespół z Dűren gościć będzie w naszej Szkole 10 kwietnia 2012 roku.

*

1, 2, 3 maja 2012 roku zapraszamy na Scenę Kameralną Teatru Śląskiego . Warto zobaczyć spektakl „Zagraj to jeszcze raz, Sam”. Nazwisko autora – Woody Allen zmusza do bardzo szybkiej reakcji.

*

Teatromani ze Słowaka mają bardzo atrakcyjną „Zniżkę Juliuszową” na bilety. Zgłoszenia przyjmowane są w Królewskiej Pracowni Polonistycznej

II p. Plac Andrzeja.

Andrzej Król i Michał Ciołek (Prezes SKTKT)

***

3 kwietnia przypada kolejna rocznica śmierci Juliusza Słowackiego . Przed popiersiem Patrona Szkoły zapłonął tradycyjny znicz. Symboliczna róża przypomina ten dzień…

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna…”

Podczas wiosennych wyjazdów do Krakowa warto odwiedzić kryptę Wieszcza na Wawelu…

Andrzej Król

***

SZKOLNE KOŁO TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ zaprasza na wiosenne propozycje repertuarowe Teatru Śląskiego.

27.03.2012 teatromani ze Słowaka ( Ia, Ib, IIa, Iib,IIIa i członkowie Zespołu Kawiarenki Literackiej) obecni byli na premierze nauczycielskiej i studenckiej „Kontraktu” Sławomira Mrożka w reżyserii Bogdana Cioska na SCENIE

W MALARNI.

Po remoncie i modernizacji Katowice wzbogaciły się o nową scenę . Historyczne wnętrze , podwórko mieszczańskiej kamienicy nad Rawą po zabiegach konserwatorskich prezentuje się niezwykle okazale.

Przed przedstawieniem klasa IIIa w zabytkowym gmachu Teatru Śląskiego zrealizowała autorską sesję zdjęciową do tradycyjnej maturalnej pamiątki.

Andrzej Król

***

W piątek 30 marca 2012 roku w Auli Krzemienieckiej odbył się PrzeglądFilmów Michała Łukowicza – studenta Uniwersytetu Ślaskiego ( absolwent

z klasy prof. Macieja Burzyka , Matura – 2010) . Michał przedstawił swoje filmy nagrodzone na licznych konkursach . Na pokazie obecni byli aktorzy występujący w tych filmach oraz gwiazda filmowych obrazów Kacper Łukowicz. Spotkanie „przebiegało” w rodzinnej Słowaka atmosferze.

Żywa, dowcipna i wielce sympatyczna dramaturgia wypowiedzi prowadzącego pokaz Patryka Mataniaka oraz występ Zespołu Muzycznego Michała T. z Ib sprawiły, że był to kameralny, ciekawy filmowy wieczór. Szczególne słowa podziękowania organizatorzy kierują dla pani prof Bożeny Kiełbowicz.

Cieszy fakt, że na widowni pojawili się koledzy i przyjaciele Michała oraz wspaniała ekipa absolwentów z klasy a i b ( Matura rok 20101, 2011).

I ciągle widze ich twarze…” w Krzemieńcu. Powracajcie jak najczęściej…

Andrzej Król.

***

30 marca 2012 roku w Katowicach zakończyła się III IĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Polonistyczne Koło Naukowe „BAKAŁARZ”. Tematem była Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W pierwszym dniu Konferencji (29 marca) mgr Andrzej Król na bazie doświadczeń Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przedstawił referat : Rola polonistycznej przestrzeni dydaktycznej

w pracach z uczniem zdolnym. Uzupełnieniem tej prezentacji był program Kawiarenki Literackiej , która już czwarty raz wystąpiła na konferencji organizowanej przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Andrzej Król.

 

***

 

ZAPRASZAMY NA PRZEDSTAWIENIA DO TEATRU ŚLĄSKIEGO (24.10.2011)

Szkolne Koło Towarzystwa Kultury Teatralnej zaprasza teatromanów z chorzowskiego Słowaka na ciekawe przedstawienia do Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach:

28.10.2011       (godz. 18;00) Adam Mickiewicz „Dziady”

04.11.2011       (godz. 18;00) Witold Gombrowicz „Iwona księżniczka Burgunda|

17.11.2011       (godz. 18;00) Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i Kara”

25 lub 26.11.2011 (godz. 18;00) Sławomir Mrożek „Solaris”

Zgłoszenia przyjmuje opiekun Koła mgr Andrzej Król w Królewskiej Pracowni Polonistycznej, Plac Andrzeja , II piętro. Najlepiej na przerwach 11;05, 12;10 lub po godzinie 15;05.

Są to najciekawsze spektakle, jakie obecnie znajdują się w repertuarze Teatru Śląskiego. Serdecznie zapraszamy. Można zabrać osoby „zaprzyjaźnione” i zainteresowanych członków rodziny.

Andrzej Król, 22.10.2011

 

WIECZERZA KRZEMIENIECKA W KRÓLEWSKIEJ PRACOWNI POLONISTYCZNEJ (21.10.2011)

Zakład Dydaktyki Literatury Polskiej oraz Zakład Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego zorganizowały w  dniach 19-21 października 2011 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem „Reaktywacja klasyki w szkole: wiek XIX+ Obrady odbywały się w sali Rady Wydziału im. Prof. Zbigniewa Jerzego Nowaka w Katowicach Plac Sejmu Śląskiego 1. Uczestnikami byli przedstawiciele UJ, UW, UŚL , IBL PAN, UwB, UMSC, KUL.

20 października po intensywnych obradach goście Konferencji zjawili się w chorzowskim Słowaku. W Królewskiej Pracowni Polonistycznej uczestniczyli w wieczerzy krzemienieckiej. Zespół Kawiarenki Literackiej, redakcja odradzającego się „ Kordiana”, absolwenci wraz prof. Andrzejem Królem przedstawili różne zjawiska dydaktyczno-artystyczne jakie rodzą się w polonistycznej przestrzeni Słowaka. Bohaterem był Patron Szkoły i jego Krzemieniec. Program był komentarzem do referatów, które wygłoszone zostały na Konferencji.

Spotkanie dopełniła kolacja, którą przygotowali nauczyciele języka polskiego według własnych kulinarnych receptur. Dominowała kuchnia kresowo-regionalna.

Andrzej Król, 21.10.2011