Język polski

KAWIARENKA LITERACKA

              “Wyrosła z marzeń młodych ludzi, chcących realizować siebie
w sposób niekonwencjonalny. Tekst poetycki, własny scenariusz lub melodia, wspólnie opracowana inscenizacja i projekt scenograficzny, to uczniów i ich opiekuna TEATR POEZJI ŚPIEWANEJ”.

Charaktery ludzkie są bardzo zróżnicowane, dlatego też programy KAWIARENKI przybierają nieograniczone formy i są prezentowane w przestrzeni teatralnej KRÓLEWSKIEJ PRACOWNI POLONISTYCZNEJ. Koncerty w Kawiarence są symbolem
i sygnałem przemyśleń, wrażliwości, przeżyć, refleksji nad upływającym czasem życia, miłości i odwiecznego konfliktu dobra ze złem.

W swojej pracy Zespół Kawiarenki odwołuje się do twórców profesjonalnego teatru studenckiego, Kabaretu Starszych Panów, Piwnicy Pod Baranami
i klasyków poezji śpiewanej. Niezwykłym zjawiskiem jest kultywowanie śpiewania poezji Wieszcza Juliusza Słowackiego.

Kawiarenka zaprezentowała w swojej dotychczasowej historii 350 koncertów (1984-2011).

Zespół Kawiarenki wraz z opiekunem serdecznie zapraszają do współpracy w roku szkolnym 2011/2012

Zgłoś się do Królewskiej Pracowni Polonistycznej