Język polski

Szkolne Koło Towarzystwa Kultury Teatralnej

chorzowskiego Słowaka (Rok założenia: 1986)

 

Towarzystwo Kultury Teatralnej pod taką nazwą działa od 1971 roku i kontynuuje działalność Związku Teatrów Amatorskich (1962-1970).

Początki tej organizacji sięgają początków XX wieku, wtedy w 1907 roku we Lwowie założono Związek Teatrów i Chórów Włościańskich. TKT nawiązuje do tradycji amatorsko – teatralnych związków, które zakładano na przestrzeni ostatniego stulecia. Towarzystwo Kultury Teatralnej do 1993 roku wydawało czasopismo “Scena”.

Towarzystwo popularyzuje teatr jako hobby oraz jako sposób na  życie. Organizuje konkursy recytatorskie dla młodzieży i dorosłych. Upowszechnia edukację teatralną, propaguje różne formy spotkań z historią teatru, pielęgnuje tradycje, inspiruje do poszukiwania nowych działań artystycznych. Rozwija uzdolnienia teatralne młodzieży i otacza opieką twórczość amatorską.

Szkolne Koło TKT w I LO im. Juliusza Słowackiego powstało w 1986 roku. Jego założycielem był zatrudniony w tym czasie polonista Andrzej Król.  Koło nawiązało ścisłą współpracę z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, zaprzyjaźniło się z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach i sympatycznie współpracuje z Teatrem Koreze . Członkowie Koła stale są obecni na premierach i spotkaniach teatralnych naszego regionu.

Koło zostało wyróżnione nagrodami i dyplomami Zarządu Głównego TKT w Warszawie. Szczególnie cennym dyplomem jest wyróżnienie przyznane z okazji stulecia Towarzystwa Kultury Teatralnej w Polce.