Język polski

Wspomnienie o p. prof. M. Grzybowskiej,

p. prof. K. Błaszczyk i p. prof. J. Paprockim

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego –
Wydziału Filologii Polskiej, którzy uczyli w Słowaku:

  •  p. dr R. Piątkowa
  •  p. prof. J. Zeller

 

Obecni:

  • mgr Andrzej Król
  • mgr Beata Olech-Harężlak
  • mgr Grzegorz Zarzycki
  • mgr Jolanta Czeczota
  • mgr Krystyna Popczyk
  •  dr Piotr Bogalecki
  •  dr Sabina Skałka – Gawlik