Język polski

 

– s. 207 Klasopracownia

– s. 212 Klasopracownia

– s. 315 Królewska Pracownia Polonistyczna “na Placu Andrzeja” IIp.                         Opiekun: Andrzej Król.

Kliknij, aby obejrzeć salę online

– Aula Krzemieniecka

– Szkolna biblioteka i czytelnia

– Ośrodki kulturotwórcze. Miejsca kulturowe Słowaka w Polsce, w Europie i na innych kontynentach.